Sandbakkehus

Om os

Hvem er Sandbakkehus?

Sandbakkehus er et specialiseret privat miljøterapeutisk børne- og unge hjem, til børn og unge med psykosociale vanskeligheder og psykiatriske problemstillinger. Vi er et døgnbehandlingstilbud der tilrettelægger behandling ud fra den enkeltes behov, med det sigte at skabe trivsel og udvikling og at kunne opnå færdigheder og kompetencer til at mestre livet fra barn til voksen.

Hello world

Hos Sandbakkehus gør vi meget ud af, at det skal være hyggeligt, trygt og hjemligt at bo her. Vi er et børne- og ungehjem, men først og fremmest er Sandbakkehus børnenes hjem. Derfor ligger det os meget på sinde, at de ydre og indre rammer i høj grad afspejler at det er et hjem.

Først og fremmest er Sandbakkehus børnenes hjem

Struktur, stabilitet og forudsigelighed

Formålet er at udvikle en ramme for den særdeles skrøbelige gruppe udsatte børn med psyko-sociale og/eller psykiatriske problemstillinger, hvor struktur, stabilitet og forudsigelighed er fundamentet. Målgruppen er normalt begavede børn mellem seks og 15 år med diagnoser såsom autismespektrumforstyrrelse, angst, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet.

  

På Sandbakkehus har vi en overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatri tilknyttet. Dette mener vi er afgørende for at kunne hjælpe vores børn bedst muligt i forhold til den enkeltes udfordringer.  

 

Sandbakkehus har et tæt samarbejde med Maglesøhus, som der kan læses mere om her


Vi er godkendt efter Servicelovens

§ 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3.


Dagbehandlingsskole 

Sandbakkehus arbejder tæt sammen med Ulstrupskolen, Jyderup Private Heldagsskole og Hjembækskolen hvor de fleste af vores børn går. 

unsplash